Studentska praksa


Poduzetnički inkubator PAR osnovan je 2011. godine i od tada unaprijeđuje svoje poslovanje slijedeći trendove u start up kulturi i poduzetništvu. Osnovan je s ciljem da promovira poduzetničke vrijednosti i pomogne pojedincima ili timovima da smanje troškove, razviju proizvod ili uslugu te u konačnici osnuju poduzeće. Poduzetnički inkubator je sustav u kojem se poduzetnicima-početnicima omogućava korištenje poslovnog prostora, opreme i niza raznovrsnih usluga (predavanja, radionica, konzaltinga) bez naknade ili uz velike popuste.

Poduzetnici koji započinju svoje poduzeće u sklopu poduzetničkog inkubatora imaju i do 10 puta veće šanse za preživljavanje, za razliku od poduzeća koja se pokreću izvan njega.

Studentski poduzetnički inkubator PAR-a predstavlja predinkubacijsku fazu za studente Visoke poslovne škole PAR tijekom koje rade na raznim projektima. Neki od projekata, kao što su npr. wineshop, teretana, obrt za edukaciju i coaching te mali obiteljski hotel u Austriji, već su realizirani te postoje kao poslovni subjekti naših studenata. Osim toga, studenti PAR-a radili su i na projektima Porina – regionalne razvojne agencije te projektima Primorsko-goranske županije i same Visoke poslovne škole PAR te drugih partnera. Tijekom akademske 2013./2014. godine više od 60 studenata PAR-a, svih studijskih godina, raditi će na ukupno 7 projekata među kojima se nalazi i nekoliko projekata partnerskih poduzeća. Svi polaznici studentskog inkubatora na korištenje imaju knjižnicu, informatičku dvoranu, konferencijsku dvoranu te dvoranu za prezentacije i, naravno, potporu mentora s fakulteta i iz gospodarstva.

Unutar poduzetničkog inkubatora koristi se platforma Mreže studentskih poduzetničkih inkubatora HAMAG Investa, u čijem je sastavu Visoka poslovna škola PAR od 2013. godine. Iznimno smo ponosni što smo dio ugledne mreže koja  svoje članove bira upravo kriterijima kvalitetnog i kontinuiranog rada s poduzetnicima-početnicima. Navedena platforma zamišljena je kao korisnički alat koji studentima omogućava da preispituju i razvijaju poduzetničku ideju na jednostavan način, u pozitivnom poduzetničkom okruženju i u suradnji s izabranim mentorima.