PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu

 • 6 semestara
 • 180 ECTS-a
 • Po završetku studija stječe se titula prvostupnika ekonomije (bacc.oec.)

Zašto studirati na PAR-u

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

 • Rad u malim grupama
 • Mentorski pristup i konzultativna nastava
 • Pristupačnost profesora i osoblja
 • Fleksibilnost za zaposlene i sportaše
 • Stjecanje radnog iskustva prije izlaska na tržište rada
 • Stjecanje vještina i znanja koja su tražena u realnom sektoru
 • Stjecanje stručnih znanja, socijalnih kompetencija i kompetencija vođenja
 • Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u tvrtkama te preuzimanje odgovornih funkcija
 • Stručna praksa

Preddiplomski stručni studij Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu naglasak stavlja na povezivanje osnovnih ekonomskih načela s glavnim značajkama ugostiteljske djelatnosti, usredotočujući se na gastronomiju i restoraterstvo.

Studenti uče kako upravljati poslovanjem ugostiteljskih objekata primjenom menadžerskih funkcija te tako djelotvorno i sistemski koordinirati poslovne procese. Stjecanjem znanja i tehnika o prezentaciji ponude i prodaje jela i pića, a istovremeno upravljanjem kvalitetom usluge, studente se priprema na samostalno oblikovanje jedinstvenog proizvoda s ciljem plasmana na domaće i inozemno tržište.

 • Nakon završene srednje škole – položena državna matura (niža razina) za osobe mlađe od 24 godine
 • Prelazak s drugog fakulteta – ispis ocjena i položenih kolegija
 • Zaposleni – dokaz o završenoj srednjoj školi
 • Sportaši – uvjerenje o kategorizaciji sportaša
Dokumentacija potrebna za upis:

1. Preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom studenta,

2. Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

3. Kandidati koji su završili srednju školu izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije

4. Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

5. Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

6. Dvije fotografije veličine 4X6 cm

Ispunjavanje upisnog lista i potpis ugovora o obrazovanju

Nakon donošenja dokumentacije ispunjava se Upisni list kojega dobijete (i ispunjavate) u Evidenciji studija, a potpisom Ugovora o obrazovanju postajete student Visoke poslovne škole PAR.

U roku od tjedan dana nakon upisa potrebno je podmiriti trošak upisnine u iznosu od 2.000,00 kuna / 265,45 € (plaća se tijekom prvog upisa) i prvu ratu školarine (ukoliko se školarina uplaćuje obročno) ili cijeli iznos školarine (ukoliko se školarina plaća jednokratno). Upisnina za prvu akademsku godinu iznosi 2.000,00 kuna / 265,45 €, a upisnina za više godine studija iznosi 1.000,00 kuna / 132,72 €.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn.

Školarina i troškovi upisnine uplaćuju se na jedan od sljedećih transakcijskih računa Visoke poslovne škole PAR:

Zagrebačka banka
IBAN: HR5623600001102314249

Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR0924020061100660612Nastava se izvodi isključivo u poslijepodnevnim terminima.
Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava Moodle.

Popis kolegija pogledajte ovdje

(SIU 1) Upravljanje poslovnim procesima u gastronomiji i restoraterstvu:
– Povezati osnovna načela ekonomske teorije s glavnim značajkama ugostiteljske djelatnosti, s posebnim naglaskom na gastronomiju i restoraterstvo.
– Primijeniti menadžerske funkcije i tehnike u gastronomiji i restoraterstvu.
– Pravilno primijeniti stečena teorijska znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi .
– Objasniti i interpretirati kružni tijek kretanja robe u gastronomiji i restoraterstvu.
– Interpretirati financijsko poslovanje kroz analizu financijskih izvještaja i pokazatelja u ugostiteljstvu
– Interpretirati elemente marketinškog mix-a
– Identificirati učinkovite marketinške strategije u ugostiteljstvu, gastronomiji i restoraterstvu.
– Protumačiti pravne akte i važeću legislativu u ugostiteljskom poslovanju.
– Primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije i softverska rješenja u gastronomiji i restoraterstvu.
– Koristiti se učinkovitom usmenom i pismenom komunikacijom na hrvatskom i stranim jezicima.

(SIU 2) Upravljati ljudskim potencijalima i komunicirati poštujući standarde poslovne kulture i etike:
– Koristiti se učinkovitom usmenom i pismenom komunikacijom na hrvatskom i stranim jezicima.
– Opisati elemente procesa upravljanja ljudskim potencijalima.
– Prepoznati važnost poslovne kulture i etike za uspješno poslovanje suvremenog ugostiteljskog poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu.

(SIU 3) Organizirati poslovanje ugostiteljskog objekta i funkcioniranje ugostiteljske ponude:
– Razviti efikasnu organizaciju rada u ugostiteljskom objektu.
– Analizirati proces nabave hrane i pića u gastronomiji i restoraterstvu s obzirom na vrstu i tip ugostiteljskog objekta.
– Interpretirati hrvatsku i svjetsku gastronomsku baštinu i njezin značaj u ugostiteljskoj ponudi.
– Provoditi sustavno praćenje prometa i troškova u ugostiteljskom objektu.
– Upravljati kvalitetom usluge.
– Prepoznati značaj zdravog životnog stila i fizičke aktivnosti s ciljem razvoja, odnosno oblikovanja novih suvremenih turističko-ugostiteljskih proizvoda.

(SIU 4) Poznavati i primjenjivati temeljna gastronomska pravila u pripremi i prezentaciji jela:
– Objasniti i interpretirati temeljna gastronomska pravila, te standarde i normative pri prigotavljanju različitih vrsta jela – od predjela do deserta.
– Koristiti suvremene tehnike u posluživanju i serviranju jela, pića i napitaka.
– Prezentirati ponudu i prodaju jela i pića ugostiteljskog objekta uvažavajući suvremene svjetske trendove.
– Oblikovati jedinstveni gastronomsko-ugostiteljski proizvod s ciljem plasmana na domaće i inozemno tržište.
– Sastaviti jela prema standardima modernog kulinarstva i slastičarstva, a sukladno HACCP i drugim standardima.

 1. Osigurati sustavno, kvalitetno obrazovanje u području upravljanja u gastronomiji i restoraterstvu;
 2. Osigurati studijski program usklađen s Bolonjskim procesom koji će studentima omogućiti stjecanje kompetencija specifičnih za rad u gastronomiji i restoraterstvu;
 3. Omogućiti razvoj vlastitog razumijevanja ekonomskih načela u gastronomiji i restoraterstvu;
 4. Omogućiti razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i poduzetničkog razmišljanja u gastronomiji i restoratestvu;
 5. Omogućiti razvoj sposobnosti timskog rada te profesionalne i etičke odgovornosti u struci;
 6. Potaknuti profesionalizaciju rada u struci kroz stjecanje međunarodnog iskustva neophodnog za rad u suvremenoj gastronomiji i restoraterstvu.

Preddiplomski stručni studij Poslovno upravljanje daje naglasak na stjecanje ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima.

Ispuni obrazac i naš tim će te kontaktirati.