STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu

 • 6 semestara
 • 180 ECTS-a
 • Po završetku studija stječe se titula prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Zašto studirati na PAR-u

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

 • Rad u malim grupama
 • Mentorski pristup i konzultativna nastava
 • Pristupačnost profesora i osoblja
 • Fleksibilnost za zaposlene i sportaše
 • Stjecanje radnog iskustva prije izlaska na tržište rada
 • Stjecanje vještina i znanja koja su tražena u realnom sektoru
 • Stjecanje stručnih znanja, socijalnih kompetencija i kompetencija vođenja
 • Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u tvrtkama te preuzimanje odgovornih funkcija
 • Stručna praksa

Stručni prijediplomski studij Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu naglasak stavlja na povezivanje osnovnih ekonomskih načela s glavnim značajkama ugostiteljske djelatnosti, usredotočujući se na gastronomiju i restoraterstvo.

Studenti uče kako upravljati poslovanjem ugostiteljskih objekata primjenom menadžerskih funkcija te tako djelotvorno i sistemski koordinirati poslovne procese. Stjecanjem znanja i tehnika o prezentaciji ponude i prodaje jela i pića, a istovremeno upravljanjem kvalitetom usluge, studente se priprema na samostalno oblikovanje jedinstvenog proizvoda s ciljem plasmana na domaće i inozemno tržište.

 • osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje četiri godine s položenom državnom maturom;
 • pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu
 • pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu
 • pristupnici koji su završili odgovarajući stručni kratki studij u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske
 • prijelaznici s drugog visokog učilišta.
Dokumentacija potrebna za upis:
 1. Preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom studenta
 2. Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja ili diploma fakulteta/visoke škole (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 3. Potvrda o položenoj državnoj maturi (za kandidate koji su završili srednju školu u RH nakon 2010.)
 4. Zadužnicu na novčani iznos od 10 000.00 € koju je u svojstvu glavnog dužnika potpisao sam Student, a u svojstvu jamca – platca treća osoba, koju je PAR dužan prethodno odobriti
 5. Kandidati koji su završili srednju školu izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 6. Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 7. Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 8. Dvije fotografije veličine 4×6 cm
Ispunjavanje upisnog lista i potpis ugovora o obrazovanju

Nakon donošenja dokumentacije ispunjava se Upisni list kojega dobijete (i ispunjavate) u Evidenciji studija, a potpisom Ugovora o obrazovanju postajete student Veleučilišta PAR.

U roku od tjedan dana nakon upisa potrebno je podmiriti trošak upisnine u iznosu od 2.000,00 kuna / 265,45 € (plaća se tijekom prvog upisa) i prvu ratu školarine (ukoliko se školarina uplaćuje obročno) ili cijeli iznos školarine (ukoliko se školarina plaća jednokratno). Upisnina za prvu akademsku godinu iznosi 2.000,00 kuna / 265,45 €, a upisnina za više godine studija iznosi 1.000,00 kuna / 132,72 €.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn.

Školarina i troškovi upisnine uplaćuju se na jedan od sljedećih transakcijskih računa Veleučilišta PAR:

Zagrebačka banka
IBAN: HR5623600001102314249

Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR0924020061100660612

 

Nastava se izvodi isključivo u poslijepodnevnim terminima.
Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava Moodle.

Popis kolegija stručnog prijediplomskog studija

(SIU 1) Upravljanje poslovnim procesima u gastronomiji i restoraterstvu:
– Povezati osnovna načela ekonomske teorije s glavnim značajkama ugostiteljske djelatnosti, s posebnim naglaskom na gastronomiju i restoraterstvo.
– Primijeniti menadžerske funkcije i tehnike u gastronomiji i restoraterstvu.
– Pravilno primijeniti stečena teorijska znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi .
– Objasniti i interpretirati kružni tijek kretanja robe u gastronomiji i restoraterstvu.
– Interpretirati financijsko poslovanje kroz analizu financijskih izvještaja i pokazatelja u ugostiteljstvu
– Interpretirati elemente marketinškog mix-a
– Identificirati učinkovite marketinške strategije u ugostiteljstvu, gastronomiji i restoraterstvu.
– Protumačiti pravne akte i važeću legislativu u ugostiteljskom poslovanju.
– Primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije i softverska rješenja u gastronomiji i restoraterstvu.
– Koristiti se učinkovitom usmenom i pismenom komunikacijom na hrvatskom i stranim jezicima.

(SIU 2) Upravljati ljudskim potencijalima i komunicirati poštujući standarde poslovne kulture i etike:
– Koristiti se učinkovitom usmenom i pismenom komunikacijom na hrvatskom i stranim jezicima.
– Opisati elemente procesa upravljanja ljudskim potencijalima.
– Prepoznati važnost poslovne kulture i etike za uspješno poslovanje suvremenog ugostiteljskog poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu.

(SIU 3) Organizirati poslovanje ugostiteljskog objekta i funkcioniranje ugostiteljske ponude:
– Razviti efikasnu organizaciju rada u ugostiteljskom objektu.
– Analizirati proces nabave hrane i pića u gastronomiji i restoraterstvu s obzirom na vrstu i tip ugostiteljskog objekta.
– Interpretirati hrvatsku i svjetsku gastronomsku baštinu i njezin značaj u ugostiteljskoj ponudi.
– Provoditi sustavno praćenje prometa i troškova u ugostiteljskom objektu.
– Upravljati kvalitetom usluge.
– Prepoznati značaj zdravog životnog stila i fizičke aktivnosti s ciljem razvoja, odnosno oblikovanja novih suvremenih turističko-ugostiteljskih proizvoda.

(SIU 4) Poznavati i primjenjivati temeljna gastronomska pravila u pripremi i prezentaciji jela:
– Objasniti i interpretirati temeljna gastronomska pravila, te standarde i normative pri prigotavljanju različitih vrsta jela – od predjela do deserta.
– Koristiti suvremene tehnike u posluživanju i serviranju jela, pića i napitaka.
– Prezentirati ponudu i prodaju jela i pića ugostiteljskog objekta uvažavajući suvremene svjetske trendove.
– Oblikovati jedinstveni gastronomsko-ugostiteljski proizvod s ciljem plasmana na domaće i inozemno tržište.
– Sastaviti jela prema standardima modernog kulinarstva i slastičarstva, a sukladno HACCP i drugim standardima.

 1. Osigurati sustavno, kvalitetno obrazovanje u području upravljanja u gastronomiji i restoraterstvu;
 2. Osigurati studijski program usklađen s Bolonjskim procesom koji će studentima omogućiti stjecanje kompetencija specifičnih za rad u gastronomiji i restoraterstvu;
 3. Omogućiti razvoj vlastitog razumijevanja ekonomskih načela u gastronomiji i restoraterstvu;
 4. Omogućiti razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i poduzetničkog razmišljanja u gastronomiji i restoratestvu;
 5. Omogućiti razvoj sposobnosti timskog rada te profesionalne i etičke odgovornosti u struci;
 6. Potaknuti profesionalizaciju rada u struci kroz stjecanje međunarodnog iskustva neophodnog za rad u suvremenoj gastronomiji i restoraterstvu.

Stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje daje naglasak na stjecanje ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima.

Ispuni obrazac i naš tim će te kontaktirati.

Skip to content