STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu

 • 6 semestara
 • 180 ECTS-a
 • Po završetku studija stječe se titula prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Zašto studirati na PAR-u

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

 • Rad u malim grupama
 • Mentorski pristup i konzultativna nastava
 • Pristupačnost profesora i osoblja
 • Fleksibilnost za zaposlene i sportaše
 • Stjecanje radnog iskustva prije izlaska na tržište rada
 • Stjecanje vještina i znanja koja su tražena u realnom sektoru
 • Stjecanje stručnih znanja, socijalnih kompetencija i kompetencija vođenja
 • Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u tvrtkama te preuzimanje odgovornih funkcija
 • Stručna praksa

Stručni prijediplomski studij Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu naglasak stavlja na povezivanje osnovnih ekonomskih načela s glavnim značajkama ugostiteljske djelatnosti, usredotočujući se na gastronomiju i restoraterstvo.

Studenti uče kako upravljati poslovanjem ugostiteljskih objekata primjenom menadžerskih funkcija te tako djelotvorno i sistemski koordinirati poslovne procese. Stjecanjem znanja i tehnika o prezentaciji ponude i prodaje jela i pića, a istovremeno upravljanjem kvalitetom usluge, studente se priprema na samostalno oblikovanje jedinstvenog proizvoda s ciljem plasmana na domaće i inozemno tržište.

 • osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje četiri godine s položenom državnom maturom;
 • pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu
 • pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu
 • pristupnici koji su završili odgovarajući stručni kratki studij u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske
 • prijelaznici s drugog visokog učilišta.
Dokumentacija potrebna za upis:
 1. Preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom studenta
 2. Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja ili diploma fakulteta/visoke škole (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 3. Potvrda o položenoj državnoj maturi (za kandidate koji su završili srednju školu u RH nakon 2010.)
 4. Zadužnicu na novčani iznos od 10 000.00 € koju je u svojstvu glavnog dužnika potpisao sam Student, a u svojstvu jamca – platca treća osoba, koju je PAR dužan prethodno odobriti
 5. Kandidati koji su završili srednju školu izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 6. Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 7. Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 8. Dvije fotografije veličine 4×6 cm
Ispunjavanje upisnog lista i potpis ugovora o obrazovanju

Nakon donošenja dokumentacije ispunjava se Upisni list kojega dobijete (i ispunjavate) u Evidenciji studija, a potpisom Ugovora o obrazovanju postajete student Veleučilišta PAR.

Prilikom upisa potrebno je podmiriti trošak upisnine u iznosu od 300,00 € i prvu ratu školarine (ukoliko se školarina uplaćuje obročno) ili cijeli iznos školarine (ukoliko se školarina plaća jednokratno). Upisnina za prvu akademsku godinu iznosi 300,00 €, a upisnina za sve naredne akademske godine studija iznosi 300,00 €.

Školarina i troškovi upisnine uplaćuju se na jedan od sljedećih transakcijskih računa Veleučilišta PAR:

Zagrebačka banka
IBAN: HR5623600001102314249

Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR0924020061100660612

 

1. Jednokratno plaćanje gotovinskom uplatom

– 4.000,00 € (najkasnije osam (8) dana od dana upisa)

2. Obročno plaćanje u 2 ili 4 rate

2a) plaćanje školarine u 2 rate = 4.200,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, a druga najkasnije do kraja zimskog semestra

2b) plaćanje školarine u 4 rate = 4.200,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, druga najkasnije do kraja zimskog semestra, treća do 30. ožujka, a četvrta do 30. lipnja

3. Obročno plaćanje u 6 ili 10 rata

3a) plaćanje školarine u 6 rata =4.500,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, druga najkasnije do 30. listopada, treća do 30. prosinca, četvrta do 28. veljače, peta do 30. travnja, a posljednja, šesta, najkasnije do 30. lipnja.

3b) plaćanje školarine u 10 rata = 4.500,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, a preostale rate prvog dana u mjesecu tijekom sljedećih devet mjeseci računajući od dana upisa

4 .Plaćanje putem studentskog kredita

– 4.500,00 €

Nastava se izvodi isključivo u poslijepodnevnim terminima.
Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava Moodle.

Popis kolegija stručnog prijediplomskog studija

(SIU 1) Upravljanje poslovnim procesima u gastronomiji i restoraterstvu            

 1. Povezati osnovna načela ekonomske teorije s glavnim značajkama ugostiteljske djelatnosti, s posebnim naglaskom na gastronomiju i restoraterstvo
 2. Primijeniti menadžerske funkcije i tehnike u gastronomiji i restoraterstvu
 3. Implementirati stečena teorijska znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 4. Interpretirati kružni tijek kretanja robe u gastronomiji i restoraterstvu
 5. Ocijeniti financijsko poslovanje na temelju analize financijskih rezultata poduzeća u gastronomiji i restoraterstvu
 6. Odabrati odgovarajuće elemente marketing mix-a za promociju proizvoda i/ili usluga u gastronomiji i restoraterstvu
 7. Identificirati učinkovite kanale distribucije u ugostiteljstvu, gastronomiji i restoraterstvu
 8. Odabrati relevantne pravne akte u poslovanju ugostiteljskih objekata
 9. Odabrati odgovarajuće informacijsko-komunikacijske tehnologije i softverska rješenja za upravljanje poslovanjem u gastronomiji i restoraterstvu

(SIU 2) Upravljati ljudskim potencijalima i komunicirati poštujući standarde poslovne kulture i etike        10.                Komunicirati usmenim i/ili pisanim putem koristeći se stručnom terminologijom na hrvatskom i stranim jezicima

 1. Izraditi stručne radove uz uvažavanje etičkih načela i načela akademske čestitosti
 2. Povezati procese upravljanja ljudskim potencijalima s trendovima na tržištu rada i razvojnim ciljevima poduzeća u gastronomiji i restoraterstvu
 3. Ocijeniti važnost poslovne kulture i etike za uspješno poslovanje suvremenog ugostiteljskog poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu

(SIU 3) Organizirati poslovanje ugostiteljskog objekta i funkcioniranje ugostiteljske ponude

 1. Ocijeniti efikasnost organizacije rada u gastronomiji i restoraterstvu s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti i kvalitete usluga
 2. Planirati proces nabave hrane i pića u gastronomiji i restoraterstvu s obzirom na vrstu i tip ugostiteljskog objekta
 3. Valorizirati značaj hrvatske i svjetske gastronomske baštine u ugostiteljskoj ponudi
 4. Upravljati procesima sustavnog praćenja prometa i troškova u gastronomiji i restoraterstvu
 5. Upravljati kvalitetom gastronomske i restoraterske ponude  
 6. Identificirati značaj zdravog životnog stila i fizičke aktivnosti za profesionalni rast i razvoj te razvoj novih poduzetničkih pothvata u gastronomiji i restoraterstvu

(SIU 4) Poznavati i primjenjivati temeljna gastronomska pravila u pripremi i prezentaciji jela      

 1. Koristiti temeljna gastronomska pravila, te standarde i normative pri prigotavljanju različitih vrsta jela – od predjela do deserta
 2. Koristiti suvremene tehnike u posluživanju i serviranju jela, pića i napitaka
 3. Kreirati ponudu jela i pića ugostiteljskog objekta uvažavajući suvremene svjetske trendove
 4. Razviti jedinstveni gastronomsko-ugostiteljski proizvod s ciljem plasmana na domaće i inozemno tržište
 5. Oblikovati jela prema standardima modernog kulinarstva i slastičarstva, a sukladno HACCP i drugim standardima

Opći ciljevi programa stručnog prijediplomskog studija Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu (na razini HKO 6.1.st.) su:

 1. Osigurati sustavno, kvalitetno obrazovanje u području upravljanja u gastronomiji i restoraterstvu;
 2. Osigurati studijski program usklađen s Bolonjskim procesom koji će studentima omogućiti stjecanje kompetencija specifičnih za rad u gastronomiji i restoraterstvu;
 3. Omogućiti stjecanje specifičnih znanja i vještina iz područja gastronomije, ugostiteljstva, marketinga i menadžmenta;
 4. Poticati kritičko razmišljanje, kreativnost i poduzetničko djelovanje u gastronomiji i restoraterstvu;
 5. Promicati etičke vrijednosti, društvenu odgovornost i održivi razvoj u poslovnom odlučivanju u gastronomiji i restoraterstvu;
 6. Potaknuti profesionalizaciju rada u struci kroz stjecanje međunarodnog iskustva neophodnog za rad u suvremenoj gastronomiji i restoraterstvu.

Stručni prijediplomski studij Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu omogućuje stjecanje vještina i znanja neophodnih za samostalno obavljanje poslova u sektoru turizma i ugostiteljstva. Studij pruža temelj za nastavak obrazovanja na diplomskim studijima u znanstvenom polju ekonomije, primarno u području turizma i ugostiteljstva.

Stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje daje naglasak na stjecanje ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima.

Ispuni obrazac i naš tim će te kontaktirati.

Skip to content