STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Poslovno upravljanje

 • 3 godine
 • 6 semestara
 • 180 ECTS-a
 • Po završetku studija stječe se titula
  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Zašto studirati na PAR-u

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

 • Rad u malim grupama
 • Mentorski pristup i konzultativna nastava
 • Pristupačnost profesora i osoblja
 • Fleksibilnost za zaposlene i sportaše
 • Stjecanje radnog iskustva prije izlaska na tržište rada
 • Stjecanje vještina i znanja koja su tražena u realnom sektoru
 • Stjecanje stručnih znanja, socijalnih kompetencija i kompetencija vođenja
 • Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u tvrtkama te preuzimanje odgovornih funkcija
 • Stručna praksa

Stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje stavlja naglasak na stjecanje ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima.

Studenti razvijaju inicijativnost i poduzetnost pri razvoju novih poslovnih ideja implementirajući znanja iz financija, marketinga, komunikacija, računovodstva, logistike i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju.

Prepoznavanjem i kreiranjem novih poslovnih izazova digitalne transformacije studenti usavršavaju znanja i vještine iz područja organizacije i upravljanja poslovnim procesima te liderstva.

 • Nakon završene srednje škole – položena državna matura (niža razina) za osobe mlađe od 24 godine
 • Prelazak s drugog fakulteta – ispis ocjena i položenih kolegija
 • Zaposleni – dokaz o završenoj srednjoj školi
 • Sportaši – uvjerenje o kategorizaciji sportaša
Dokumentacija potrebna za upis:

1. Preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom studenta,

2. Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

3. Kandidati koji su završili srednju školu izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije

4. Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

5. Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)

6. Dvije fotografije veličine 4X6 cm

Ispunjavanje upisnog lista i potpis ugovora o obrazovanju

Nakon donošenja dokumentacije ispunjava se Upisni list kojega dobijete (i ispunjavate) u Evidenciji studija, a potpisom Ugovora o obrazovanju postajete student Veleučilišta PAR.

U roku od tjedan dana nakon upisa potrebno je podmiriti trošak upisnine u iznosu od 2.000,00 kuna / 265,25 € (plaća se tijekom prvog upisa) i prvu ratu školarine (ukoliko se školarina uplaćuje obročno) ili cijeli iznos školarine (ukoliko se školarina plaća jednokratno). Upisnina za prvu akademsku godinu iznosi 2.000,00 kuna / 265,25 €, a upisnina za više godine studija iznosi 1.000,00 / 132,72 €.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn

Školarina i troškovi upisnine uplaćuju se na jedan od sljedećih transakcijskih računa Veleučilišta PAR:

Zagrebačka banka
IBAN: HR5623600001102314249

Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR0924020061100660612

Nastava se izvodi isključivo u poslijepodnevnim terminima.
Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava Moodle.

Popis kolegija pogledajte ovdje

(SIU 1) Primjenjivati temeljna ekonomska znanja:
– Povezivati temeljna mikroekonomska i makroekonomska načela pri interpretaciji ekonomskih model.
– Objasniti suvremene matematičke i statističke metode za empirijsko testiranje teorijskih ekonomskih modela.
– Izrađivati stručne radove uz uvažavanje etičkih načela.
– Pravilno primijeniti stečena teorijska znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

(SIU 2) Organizirati i pratiti procese u poslovnom upravljanju:
– Protumačiti pravne akte i važeću legislativu u suvremenom poslovanju.
– Izraditi analize poslovanja manjeg stupnja složenosti na temelju financijskih izvještaja.
– Primijeniti znanja iz poslovne logistike za poslovanje poduzeća u suvremenim tržišnim uvjetima.
– Interpretirati financijsko poslovanje kroz analizu financijskih izvještaja i pokazatelja u poslovnom upravljanju.
– Primijeniti znanja iz područja organizacije i upravljanja poslovnim procesima te leadership-a.
– Koristiti se suvremenim tehnikama vanjsko trgovinskog poslovanja.
– Identificirati potrebe i ponudu ljudskih potencijala za ostvarivanje organizacijskih ciljeva.

(SIU 3) Poslovno komunicirati u domaćim i međunarodnim okruženjima:
– Demonstrirati primjerene obrasce poslovne kulture i etičkog ponašanja.
– Komunicirati usmenim i/ili pisanim putem koristeći se stručnom terminologijom u poslovnom upravljanju.
– Koristiti se poslovnim stranim jezikom u usmenoj i pisanoj komunikaciji.
– Razviti interkulturalnu svijest o poslovanju u međunarodnom okruženju.
– Prepoznati značaj zdravog životnog stila i fizičke aktivnosti za profesionalni razvoj.

(SIU 4) Izrađivati marketinške planove i poslovne projekte:
– Sudjelovati u razradi marketinškog mix-a i svih elemenata istraživanja tržišta pri plasmanu novog proizvoda i/ili usluge.
– Razviti inicijativnost i poduzetnost pri razvoju novih poslovnih ideja.
– Pripremiti poslovni plan sa svim pripadajućim elementima za malo i/ili srednje poduzeće.
– Izraditi projektnu prijavu za fondove i/ili programe Europske unije.
– Identificirati mogućnosti poslovanja u EU te financiranja projekata iz EU fondova i programa.

(SIU 5) Razvijati poslovne ideje uz primjenu suvremene digitalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije:
– Prepoznati nove poslovne prilike temeljene na jačanju i podizanju svijesti o primjeni održivog razvoja u poslovanju.
– Primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije i softverska rješenja u poslovnom upravljanju.

 1. Osigurati sustavno, kvalitetno obrazovanje u području poslovnog upravljanja;
 2. Osigurati studijski program usklađen s Bolonjskim procesom koji će studentima omogućiti stjecanje specifičnih upravljačkih kompetencija za rad u suvremenom poslovnom okruženju;
 3. Omogućiti razvoj vlastitog razumijevanja ekonomskih načela u struci;
 4. Omogućiti razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i poduzetničkog razmišljanja;
 5. Omogućiti razvoj sposobnosti timskog rada te profesionalne i etičke odgovornosti u struci;
 6. Potaknuti istraživački rad i stjecanje međunarodnog iskustva neophodnih za rad u suvremenom poslovnom okruženju.

Stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje daje naglasak na stjecanje ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima.

Ispuni obrazac i naš tim će te kontaktirati.