Veleučilište PAR član Alijanse europskih visokih učilišta za dualno obrazovanje EU4Dual

EU4Dual za bolju budućnost studenata

EU4Dual nova je alijansa europskih visokih učilišta za dualno obrazovanje koja postavlja temelje za poslove budućnosti, potiče razvoj zelene ekonomije i podržava zdravo življenje.  Glavni cilj Alijanse je osnivanje europskog sveučilišta za dualno visoko obrazovanje. Ovaj model visokoga obrazovanja ujedinjuje visokoškolsku nastavu s praksom u tvrtkama gdje studenti na radnom mjestu imaju priliku primijeniti vještine i znanja koje su stekli u sklopu studijskog programa.

EU4Dual alijansu čine Duale Hochschule Baden-Württemberg (Njemačka), Mondragon Unibertsitatea (Španjolska), FH JOANNEUM Gesellschaft mbH  (Austrija), ESTIA Institute of Technology (Francuska), Savonia University of Applied Sciences (Finska), Neumann János Egyetem (Mađarska), Malta College of Arts, Science and Technology (Malta), Koszalin University of Technology  (Poljska) i PAR University of Applied Sciences / Veleučilište PAR (Hrvatska).

Europska alijansa visokih učilišta za dualno obrazovanje (EU4DUAL) sa svojom mrežom partnera ujedinjuje obrazovanje, istraživanje, inovacije i poduzetništvo na regionalnoj i europskoj razini. Oslanjajući se na stručnost svih članica alijanse, novo europsko sveučilište želi doprinijeti društvenoj transformaciji i pomoći rješavanju globalnih izazova od klimatskih promjena do digitalizacije.

EU4Dual za zeleniju, pravedniju i ekonomski uspješniju Europu

Ciljevi EU4Dual alijanse temelje se na zajedničkoj dugoročnoj strategiji usmjerenoj na održivost, izvrsnost i europske vrijednosti. Misija ove europske alijanse je postati referentna točka za dualno obrazovanje na globalnoj razini – multidisciplinarna institucija koja će integrirati akademsku zajednicu, industriju i lokalnu zajednicu s posebnim naglaskom na socijalnu i društvenu osviještenost te uključivost.

Veleučilište PAR u respektabilnom društvu europskih visokih učilišta za dualno obrazovanje

Veleučilište PAR iz Rijeke punopravni je član ove europske alijanse kao jedino visoko učilište iz Hrvatske te je time postalo dio respektabilnog društva europskih visokih učilišta za dualno obrazovanje. Nacionalni Centar EU4Dual alijanse u Hrvatskoj bit će osnovan pri Veleučilištu PAR, a njegov budući voditelj te prodekan za istraživanje i internacionalizaciju Veleučilišta, izv. prof. dr. sc. Marko Turk, prof. stručnih studija, ističe kako će se na taj način PAR još snažnije profilirati kao inicijator razvoja dualnog visokog obrazovanja u Hrvatskoj i referentna točka za njegov budući razvoj. 

PAR kao institucija izvodi studijske programe iz različitih područja društvenih znanosti, polja ekonomije na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Studijski programi primarno su fokusirani na poslovnu ekonomiju, turizam i ugostiteljstvo te poslovni menadžment, sportski te menadžment malih i srednjih poduzeća. Ono što Veleučilište PAR posebno izdvaja jest što se studijski programi temelje na modelu dualnog visokog obrazovanja, odnosno povezivanju nastave i prakse u tvrtkama partnerima, institucijama te organizacijama u lokalnoj zajednici. Stručna praksa omogućava studentima da se predstave institucijama i poduzećima te radom uz mentore usavršavaju svoja znanja i vještine koje su im potrebne na sve zahtjevnijem tržištu rada. Upravo je uspješna suradnja PAR-a i gospodarskog sektora rezultirala visokim postotkom zapošljivosti studenata već tijekom studija.

U kontekstu članstva u EU4Dual alijansi Veleučilište PAR svojim će studentima, koje vidimo kao punopravne partnere u obrazovnom procesu, nuditi studijske programe kao i programe profesionalnoga usavršavanja svih institucija partnera  alijanse. Osim toga, studenti će aktivno sudjelovati u kreiranju vlastitih programa mobilnosti na svim razinama studija što će biti specifičnost rada alijanse.

Ovo je prilika za sve buduće studente koji žele biti dio europskog sveučilišta za dualno obrazovanje kao jednog od najboljih sveučilišta Europe da kroz direktne kontakte i predavanja uče od vrhunskih predavača i grade vlastitu međunarodnu mrežu studentskih i poslovnih kontakata koji će se održavati kroz niz aktivnosti alumnija EU4Dual sveučilišta. Osim toga, poslodavcima koji će biti zainteresirani postati dio mreže poslovnih partnera i dionika alijanse nude se brojne profesionalne mogućnosti te aktivno sudjelovanje u procesu kruženja mozgova Europe za dualno obrazovanje. Pozivamo ih stoga da nam se pridruže.

Skip to content